Postup při nahrávání aktualizace programu FYZIOTER

 Aktualizační soubor získáme stažením z internetu z www.fyzioter.cz v menu aktualizace nebo je možno požádat
  o zaslání pomocí e-mailu nebo na disketě – kontakt: info@fyzioter.cz , popř . tel. 731 557 558, 777 315 034
 1. Soubor uložíme na disketu, popř. nahrajeme do PC do adresáře C:\ARCH


 2. Spustíme program FYZIOTER


 3. Zvolíme volbu - 5. Servis

   


 4. Dále vybereme 3. Aktualizace - upgrade

   


 5. A poté 1. Aktualizace stávající verze

   


 6. Pokud máme aktualizační soubor na disketě, zvolíme MECHANIKA A:,
  pokud jsme soubor uložili do adresáře C:\ARCH zvolíme volbu Disk C: 7. Pokud jsme zvolili MECHANIKA A:, ale nezaložili disketu, objeví se následující hláška

   

  Máme 2 možnosti – založit disketu do mechaniky, zadat Z a stisknout Enter a pokračovat v nahrávání
  nebo ukončit zadávání tzn. zadat P  a stisknout Enter.


 8. Pokud jsme zvolili DISK C:, objeví se následující hláška

   

  Pokud jste nahráli soubor do adresáře C:\ARCHIV stiskněte Enter.

  Pokud chcete obnovit dřívější programovou verzi FYZIOTER přepište cestu dle obrázku níže a stiskněte Enter

 9. Objeví se obsah diskety, poř. adresáře s archivními programovými soubory – vybereme šipkami správný a stiskneme Enter.

   


 10. Pokud máte na aktualizaci nárok, objeví se následující hláška:

   

  Máme 2 možnosti – zadat A a stisknout Enter a nahrát aktualizaci
  nebo nenahrávat, tzn. zadat N  a stisknout Enter.


 11. Pokud datum aktualizačního souboru je novější než datum, do které je zaplacená aktualizace objeví se následující hláška.

   

  Zadejte N a stiskněte Enter , nenahrávejte aktualizaci a kontaktujte autory
  Pokud používáte pouze první rok, kdy máte na aktualizaci nárok, zadejte A  a stiskněte Enter.


 12. Pozn. Datum aktualizačního souboru je zakódován v názvu souboru, ale současně i v souboru, kdy po nahrání souboru proběhne kontrola na platnost licence a v případě nesouladu je program zablokován

 13. Po proběhnutí nahrání aktualizace se program sám vypne. Po spuštění programu je spuštěna aktualizovaná verze – optická kontrola na horní liště (v.1.10 z 04.03.2004) 14. Pokud aktualizujete novější verzí, než máte zaplaceno, program se sám zablokuje. Jediná možnost je obnovit původní programovou verzi ( opakovat tento postup, pouze v bodu 6. přepsat cestu k souboru) a kontaktovat autory k získání podpory na další rok