Postup při instalaci programu FYZIOTER


 1. Soubor demoverze získáme na internetu - stránka WWW.FYZIOTER.CZ - ťuknutím na aktivní odkaz
  DEMO10CD.EXE v sekci Download

   


 2. Objeví se následující hláška, kterou potvrdíme tlačítkem ...

   


 3. ... rozvineme menu Uložit do stiskem ...

   


 4. ... vybereme Disk_C (C:) ...

   


 5. ... stiskneme ikonu , založíme nový adresář Nová složka ...

   


 6. ... který přejmenujeme na XXX.

   


 7. Po přechodu do této složky XXX dvojitým stiskem na tlačítkem uložíme instalační soubor DEMO10CD.EXE.

   


 8. Po úspěšném stažení potvrdíme tlačítkem ...

   


 9. Nyní rozbalíme instalační soubory. Vlevo dole stiskneme tlačítko Start a stiskneme řádek Spustit

   


 10. Do okna Otevřít vepíšeme C:\xxx\Demo10CD.exe a stiskneme

   


 11. Rozbalíme soubory stiskem tlačítka

   


 12. Po skončení stiskneme

   


 13. Opět vlevo dole stiskneme tlačítko Start a stiskneme řádek Spustit

   


 14. Do okna Otevřít vepíšeme C:\xxx\InstalCD.bat a stiskneme

   


 15. Proběhne instalace programu Fyzioter, závěrečnou obrazovku potvrdíme libovolnou klávesou

   


 16. Bude spustěn program FYZIOTER, kde najedeme v menu 5.Servis na položku 5.4.Oprava CONFIG.xxx ...

   


 17. ... nyní musíme určit jaký operační systém je nainstalován na počítači - pokud je to Windows XP, 2000, popř. Windows ME
  stiskněte N, jinak stiskněte A ( DOS, W95 a W98) ...

   


 18. ... v případě W 98 ... doplňte řádek FILES=150, uložte F9 a ukončete ESC

   


 19. ... v případě W XP, W2000 ... doplňte řádek FILES=160 na konec souboru C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT,
  uložte F9 a ukončete ESC

   


 20. ... po skočení je nutné restartovat počítač


 21. Pro spuštění programu FYZIOTER stiskneme tlačítko Start a stiskneme řádek Spustit

   


 22. Do okna Otevřít vepíšeme C:\Fyzioter\Fyzioter.bat a stiskneme

   


 23. Rovněž je možno vytvořit ikonu pro spuštění - návod pro Windows 98 je zde, pro Windows XP je zdeTop