Postup při vytvoření ikony - Windows 95


 1. Přesuneme šipku myši na volnou plochu ...

   


 2. ... stiskneme pravé tlačítko myší ...

   


 3. ... najedeme šipkou na řádek na Nový objekt, objeví se další okno, kde přejedeme
  na řádek Zástupce a stiskneme levé tlačítko myši

   


 4. ... doplníme do okna Příkazový řádek - C:\FYZIOTER\FYZIOTER.BAT a stiskneme tlačítko Další ... 5. ... zadáme název pro zástupce - FYZIOTER a stiskneme tlačítko Dokončit 6. ... na ploše máme vytvořenou ikonu - FYZIOTER.  Pro spuštění programu učinit dvojklik na ikonu. 7. Pokud potřebujeme nastavit vlastnosti, najedeme šipkou na ikonu, stiskneme 1 x levé tlačítko myší
  poté 1 x pravé tlačítko myši, v nabídce vybereme řádek Vlastnosti a potvrdíme levým tlačítkem myši. 8. Pro nás zajímavé vlastnosti jsou na záložkách - Program, Obrazovka, Různé. Vybíráme je tak, že najedeme šipkou na příšlušnou záložku a potvrdíme levým tlačítkem myši. 9. Na kartě FYZIOTER - vlastnosti - Program - je možno nastavit název zobrazující na základní liště, změnit ikonu. Je nutno mít zaškrtnutou volbu Při ukončení zavřít, aby po ukončení programu FYZIOTER nezůstavalo černé okno, které je nutno uzavřít křížkem.  Potvrzení volby se děje stiskem tlačítkem Použít 10. Na kartě FYZIOTER - vlastnosti - Obrazovka - je možno v poli Celá obrazovka nebo Okno nastavit, zda má program startovat na celou obrazovku nebo v okně.  Potvrzení volby se děje stiskem tlačítkem Použít 11. Na kartě FYZIOTER - vlastnosti - Různé - je možno v poli Povolit spořič obrazovky povolit nebo vypnout zapínání spořiče obrazovky při spuštěném programu FYZIOTER.  Potvrzení volby se děje stiskem tlačítkem Použít
Top