Postup při vytvoření ikony - Windows XP


 1. Přesuneme šipku myši na volnou plochu, stiskneme pravé tlačítko myši, najedeme šipkou na řádek Nový ,
  objeví se další okno, kde přejedeme na řádek Zástupce a stiskneme levé tlačítko myši ...

   


 2. ... doplníme do okna Zadejte umístění položky - C:\FYZIOTER\FYZIOTER.BAT a stiskneme tlačítko Další ... 3.  
 4. ... zadáme do okna Zadejte název tohoto zástupce - FYZIOTER a stiskneme tlačítko Dokončit 5. Na ploše máme vytvořenou ikonu - FYZIOTER.  Pro spuštění programu učinit dvojklik na ikonu. 6. Pokud již byla ikona vytvořena dříve, objeví se následující hláška. Rozhodneme se zda nahradit či nikoliv. 7. Přepínání spuštěného programu v okně a na celou obrazocku se děje současným stiskem kláves Alt a Enter
  Bližší viz Nápověda - obrazovka

 8. Pro nastavení dalších vlastností postupujeme následovně. Přesuneme šipku myši na ikonu a stiskneme pravé tlačítko.
  V okně přejedeme na řádek Vlastnosti a stiskněte levé tlačítko myši. 9. Na kartě Zástupce lze změnit ikonu - tlačítko Změnit ikonu. 10. Objeví se následující hláška - potvrdíme tlačítkem Enter nebo stiskem OK 11. Stiskneme tlačítko Procházet ... 12. Vybereme Místní disk C: a adresář FYZIOTER. Volbu potvrdíme tlačítkem Otevřít 13. Vybereme ikonu a potvrdíme tlačítkem Otevřít a následující obrazovky tlačítky OK a Použít
 14. Na kartě Kompatibilita je nutno nastavit Režim kompatibility - viz. obrázek - a potvrdit tlačítkem Použít. 15. Na kartě Možnosti je nutno nastavit Možnosti zobrazení - viz. obrázek - a potvrdit tlačítkem Použít. 16. Na kartě Písmo není třeba nic měnit. 17. Na kartě Rozvržení je nutno nastavit Vyrovnávací paměť zobrazení a Velikost okna - viz. obrázek - a
  potvrdit tlačítkem Použít. 18. Na kartě Barvy a Zabezpečení není třeba nic měnit.
Top