Postup při získání a zadání licenčního čísla

   Postup je rozdělen na 2 části
 1. Zadání údajů o fyzioterapeutickém pracovišti, získání kódu PC a odeslání údajů do Humpolce
 2. Doplnění ostrého licenčního čísla do programu po obdržení telefonicky, SMS, e-mailem

  I. Zadání údajů o fyzioterapeutickém pracovišti, získání kódu PC a odeslání údajů do Humpolce
 1. Spustíme program FYZIOTER


 2. Zvolíme volbu - 1. Číselníky -> 8. Parametry - licence

   


 3. Následující tabulku ...

   


 4. ... doplníme o konkrétní údaje pracoviště - viz. příklad

   


 5. Po skončení - tj. stisknutím klávesy Enter na posledním poli Licence - toto pole nemusíme opravovat se objeví následující obrazovka, kterou pouze potvrdíme klávesou Enter.
  Hláška - Načíst soubor Licence.TXT slouží později při náhodném vymazání ostré licence.

   


 6. Na následující obrazovce odkontrolujeme správnost IČZ a potvrdíme Enter

   


 7. Pole Licence opravíme na tvar IČZ-00000000 (IČZ - konkrétní IČZ pracoviště, v našem příkladu - 12345678-00000000),
  popř. ponecháme a opravíme až při zadávání konkrétní licence pro tento PC

   


 8. Nyní máme 2. možnosti:
  1. Opsat z obrazovky kód počítače č., spojit se s autory a nahlásit IČZ a kód PC.
   Pokud je to váš první kontakt - budete vyzvání ke sdělení kontaktních informací pro uzavření smlouvy
   a vystavení faktury
   Po ověření zaplacení faktury vám bude zasláno licenční číslo
  2. Vytvořit soubor Licence.TXT na disketu. Pokud jste správně vyplnili předchozí údaje, jsou v souboru
   obsaženy všechny potřebné informace a odeslat e-mailem - jinak je postup shodný s předchozím bodem 9. Ukázka obsahu souboru Registra.TXT 10. Nyní můžeme pracovat s programem a očekávat záslání ostrého licenčního čísla. Omezující podmínka - 150 pacientů
  nás neomezuje v prvních měsících v práci


Top

  II. Doplnění ostrého licenčního čísla do programu po obdržení telefonicky, SMS, e-mailem
 1. Spustíme program FYZIOTER


 2. Zvolíme volbu - 1. Číselníky -> 8. Parametry - licence

   


 3. Doplníme do pole Licence zaslané číslo licence ve tvaru IČZ-číslo (v našem příkladu - 12345678-tXPN48Rs)

   


 4. Objeví se úvodní obrazovka s licencí bez červeného pruhu demoverze. Pokud nastanou problémy, kontaktujte
  autory.

   


 5. Nyní můžeme pracovat s programem FYZIOTER se všemi výhodamiTop