Přepínání mezi oknem a celou obrazovkou


 1. Pokud je spuštěn program FYZIOTER v okně ...

   


 2.    přepneme na celou obrazovku ...

  1. buď současným stiskem kláves Alt a Enter


  2. nebo stiskem tlačítka    levým tlačítkem myši
 3. Pokud je spuštěn program FYZIOTER na celou obrazovku ...

   


 4.    přepneme do okna ... současným stiskem kláves Alt a Enter


Top