Postup jak spustit program FYZIOTER


  1. Pro spuštění programu FYZIOTER stiskneme tlačítko Start a stiskneme řádek Spustit

     


  2. Do okna Otevřít vepíšeme C:\Fyzioter\Fyzioter.bat a stiskneme

     


  3. Rovněž je možno vytvořit ikonu pro spuštění - návod pro Windows 98 je zde, pro Windows XP je zdeTop