První spuštění programu FYZIOTER


 1. Spustíme program FYZIOTER a přesuneme doleva na menu 1.Číselníky 1.Lékaři. Jestliže ale nyní stiskneme Enter ...

   


 2. ... a nemáme dosud naplněn soubor Lékaři, objeví se následující hláška

   


 3. ... a nemáme dosud naplněn soubor Pracovníci, objeví se následující hláška

   


 4. Pokud je prázdný soubor Lékaři, program nás přesune sám do menu 1.Číselníky 1. Lékaři.

   


 5. Vyplníme údaje o lékaři. Povinný údaj jsou IČZ a Odbornost. Pole Odbornost můžeme vepsat rovnou ...

   


 6. ... nebo klávesou F2 vyvolat nabídku, kde zvolenou odbornost vybereme klávesou Enter.

   


 7. A pokračujeme dále ...

   


 8. Potvrdíme uložení klávesou A a Enter

   


 9. Nyní můžeme ukončit zadávání lékařů klávesou Esc, opravit klávesou F4, založit nového lékaře
  klávesou F2, popř. zrušit lékaře kombinací kláves Ctrl a Y.

   


 10. Po ukončení zadávání lékařů bude nejlépe prověřit udáje u jednotlivých zdravotních pojišťoven - tj. adresy a další údaje.

   


 11. Procházíme jednotlivé řádky - zdravotní pojišťovny a stiskneme klávesu F4.
  Rovněž můžeme založit další zdravotní pojišťovnu, se kterou pracoviště spolupracuje.

   


 12. Opravíme konkrétní údaje.

   


 13. Vždy se pomocí klávesy Enter dostaneme na konec obrazovky, kdy se objeví následující hláška.
  Potvrdíme uložení klávesou A a Enter

   


 14. V menu 1.Číselníky 3. Diagnozy - jsou údaje přednaplněny z diskety VZP

   


 15. V menu 1.Číselníky 4. Pracovníci - doplníme pracovníky

   


 16. Klávesy F2 - nový, Ins - oprava, Ctrl Y - zrušení

   


 17. V menu 1.Číselníky 5. Výkony - jsou údaje přednaplněny z diskety VZP

   


 18. Zde si můžeme prohlédnou nastavení u jednotlivých výkonů

   


 19. V menu 1.Číselníky 7. Odbornosti - pracoviště jsou údaje přednaplněny z diskety VZP

   


 20. V menu 1.Číselníky 8. Parametry - licence zadáme údaje pro fakturaci více zde

   


 21. Nyní se vrátíme menu na 2.Evidence 1.Pracoviště - žádánky. A můžeme zadat prvního pacienta.

   Top