Postup při nastavení tisku na výchozí tiskárnu ve WINDOWS


 1. Spustíme program FYZIOTER, najedeme v menu 5.Servis na položku 5.Tisk HTML ...

   


 2. ... potvrdíme přepnutí na tiskárnu stiskem A a Enter. Případné zrušení akce provedeme stiskem klávesy ESC

   


 3. Podle názvu aktivního okna, v kterém běží program FYZIOTER - zjistíme na základní liště - v našem případě je to přednastaveno na FYZIOTER - UFAND

   


 4. ... upravíme 1. řádek souboru. Uložíme stiskem klávesy F9 a ukončíme ESC

   


 5. Příklad tisku - postup při tisku průvodky ... stiskneme klávesu F6-tisk

   


 6. ... program FYZIOTER se přepne do nového okna Tisk HTML - kde je náhled na sestavu ve WINDOWS. Tisk provedeme stisknutím tlačítka Tisk a uzavřeme okno tlačítkem Konec ...

   


 7. Po zavření okna se přepneme zpátky do okna FYZIOTER - UFAND a pokračujeme stiskem mezerníku.

    8. Pro přepnutí zpět na tisk DOS ve FANDu znovu najedeme v menu 5.Servis na položku 5.Tisk HTML ...

   


 9. ... potvrdíme vypnutí výchozí tiskárnu stiskem A a Enter. Případné zrušení akce provedeme stiskem klávesy ESC

   Top