Aktualizace verze 11 - - úprava podle datového rozhraní 6.2.24 od 1.6.2014 - ke dni 10.01.2014
 • Nahrát na disk / flash disk / soubor: Fyzioter-2014-01-10.exx
 • Přejmenovat na Fyzioter-2014-01-10.exe a spustit na vlastním PC s instalovaným programem Fyzioter v.11 (program Fyzioter nesmí být spuštěn) - postup obdobný jako nahrávání aktuálních číselníků VZP - soubor Vstupy_2013_01.exe - viz číselníky VZP
 • Po aktualizaci v menu 3.7. nastavit požadované číslo DR
Postup přechodu (upgrade) z verze 10 na verzi 11 - změna k 01.01.2009 - 5-ti místné diagnozy
 • Zazálohovat adresář c:\fyzioter
 • Nahrat na disketu soubory: VERZEDIS.000 a Fyzioter.zip (lze nahrat na flash_disk nebo na disk do adresare disketa a využit příkazu subst a: c:\disketa, popř. v případě flash_disku (F:) subst a: f:\disketa)
 • Spustit aktualizaci Menu --> 5. Servis --> 3. Aktualizace-upgrade --> 2. Upgrade na novou verzi Přechod na v.11 - diagnozy 5 míst
 • Nahrát aktuální číselníky VZP
 • Provést zálohu Menu --> 5. Servis --> 1. Záloha-obnova --> 1.Zálohování
 • .
 • nebo nás kontaktujte pro pomoc zde
Poslední změny
 • úpravy souboru pro TiskHtml - přidání volných řádků a sloupců parametricky - v. 01.04.2010
 • přechod na verzi 11 - 5-ti místné diagnózy - od 1.7.2009
 • aktualizace - sestava statistiky - k 31.12.2008
 • číselník výkonů ZP - 15.12.2008
 • nový tvar faktury, kopie žádanky, archivace a obnova - 18.12.2005
 • možnost zadávání odbornosti 999 - 31.07.2005
 • Oprava pro výstup davky ZP - 29.06.2005
 • Oprava PKONTROL.EXE - výstup dávky na disketu - 06.06.2005
 • Úprava demoverze - TiskHtml - 30.05.2005
 • Oprava výpisu adresáře pro různé OS - 25.04.2005
 • Kontrola nastavení svátků v programu - 20.04.2005
 • Úprava reportů, nastavení tiskárny - 03.04.2005
 • Generování licence při převodu programu Fyzioter na nový PC - 13.10.2004
 • Odstranění chyby - oprava druhu výkonu při opravě výkonu - 3.10.2004
 • Úprava rušení neplatné dávky
 • Možnost zákazu výkonu pro určitou ZP
 • Možnost zadání nového výkonu a nastavení časového omezení
 • Archivace dat na disketu a obnova z diskety
 • Úprava při výstupu dávky
 • Přenos kódu okresní pojišťovny v dávce pro ZP
 • Úprava v menu 1.Číselníky -> 5.Výkony -> 1.Prohlížení
 • Doplněn tisk v prostředí Windows na výchozí tiskárnu (možné připojení pomocí USB) - více
 • Doplněna možnost spuštění programu na jiném disku než C:
 • V menu 5.Servis doplněna volba 5.4. Oprava CONFIG.xxx - více
 • Obrazovka v menu 3. ZdrPoj - 6. Faktury - zobrazování faktur
 • Úprava při mazání archivních souborů
 • V dávce číslo konkrétní ZP místo VZP (111)
 • Úprava archivního výstupu
 • Volba F2 - pracovník při tvorbě žádanky
 • Možnost zadání nového lékaře při zadávání žádanky
 • Úpravy při výstupu pro ZP - výběr žádanek, ...
Postup při nahrání aktualizace
 • Vytvořte zálohu dat - menu 5. Servis -> 1. Zálohování / Obnova -> 1. Zálohování.
 • Aktualizační soubor umístěte na disketu nebo do adresáře C:\ARCHIV.
 • Nahrání se provádí v programu - menu 5. Servis -> 3. Aktualizace-upgrade -> 1. Aktualizace stávající verze.
 • Program se potom sám vypne a je ho třeba znovu spustit.
Top