Demoverze programu FYZIOTER Zpět
 1. Demoverze je volně šiřitelná
 2. Demoverzi můžete mít nainstalovanou na libovolném počtu PC po neomezeně dlouhou dobu
 3. Jediné omezení demoverze - maximálně 150 pacientů. Pro ně je ale možné pořizovat libovolný počet žádanek a do nich všechny potřebné výkony
 4. V demoverze můžete tvořit měsíční dávky pro zdravotní pojišťovny, které jsou kontrolovány programem PKONTROL.EXE a je možné je zaslat do ZP
 5. Demoverzi můžete aktualizovat aktualizačním souborem.
 6. Při přechodu na ostrý provoz lze již zadaná data použít - lékaři, žádanky, výkony, popř. je vymazat.
Postup pro získání instalačního souboru demoverze programu FYZIOTER
 1. Demoverzi je možné stahnout zde, popř. ho vám zašleme poštou. Kontakt pro objednávku naleznete zde.
Návody krok za krokem najdete zde

Postup při instalaci demoverze:
 • Stáhněte soubor Fyzioter_demo11_04042010.EXX (2,19 MB) do PC, popř. na flashdisk. Přejmenujte koncovku souboru na "exe" a spusťte. Program poté nabidne instalaci na disk C:, kterou potvrďte
 • Poté stáhněte aktualizační soubor Fyzioter_11_19022012.exx (0,26 MB) do PC, popř. na flashdisk. Přejmenujte koncovku souboru na "exe" a spusťte. Program poté nabidne extrahovat na disk C:\FYZIOTER, kterou potvrďte
 • Nyní je nutno doplnit nový řádek v souboru CONFIG.* - FILES=140 (pokud tento řádek existuje, upravte jej na tuto hodnotu - minimální, může zůstat vyšší). Poté je nutno restartovat PC
  • Pro operační systém MS DOS, W3.1, W95, W98 se oprava týká souboru c:\config.sys
  • Pro operační systém Windows NT, XP - c:\window\system32\config.nt
 • Spusťte program příkazem C:\FYZIOTER.BAT, popř. C:\UFAND.BAT
 • Při prvním startu je nutné nejdříve doplnit:
  • Lékaře - menu - 1.1
  • ZP - menu - 1.2
  • Pracovníky - menu - 1.1
  • Parametry - menu - 1.1
 • Dále můžete aktualizovat disketou s číselníků VZP:
  • Diagnózy - menu - 1.9.1
  • Výkony VZP - menu - 1.9.2
  • Odbornosti - menu - 1.9.3
 • Zahájení vlastní práce s programem - menu 2.1. - zadávání pacientů, žádanek, výkonů
 • Přechod na ostrý provoz:
  1. V menu 1. Číselníky - bod 8. Licence zjistíte kód počítače ve tvaru XX-XXXX-XX. Nyní můžete objednat program FYZIOTER pomocí e-mailu.
   Potřebné údaje:
   • fakturační údaje - IČO, název, adresa
   • IČZ pracovište - sleva pro členy 10 %
   • kód počítače ve tvaru XX-XXXX-XX.
   • kontatní spojení - telefon, e-mail
  2. Po zaplacení faktury obdržíte licenční číslo. Při zadaní licenčního čísla se změní program na ostrou verzi. Pokud bude potřeba vymazat dosud pořízená data - lze tak učinit v Menu 5. Servis - bod 5. Přechod na ostrou verzi - slouží k vymazání údajů pořízených v demoverzi
  3. NezapomeňteDemoverzi můžete aktualizovat aktualizačním souborem.
  Top